Nové dopravní značky pro cyklisty


Text a foto

Již od poloviny září, kdy vstoupila v platnost vyhláška č. 247/2010 Sb., se můžeme na silnici setkat s šesti novými dopravními značkami, které mají usnadnit pohyb cyklistům v silničním provozu, zvýšit jejich bezpečnost a zajistit, aby měli cyklisté a řidiči lepší přehled. Tyto značky se týkají samozřejmě také uživatelů veškerých alternativních vozítek, jako jsou lehokola nebo skládačky.

Nejdůležitější značkou je tzv. piktogramový koridor pro cyklisty. Jedná se o jízdní pruh, který je určen výhradně pro cyklisty. Toto dopravní značení je umístěno tam, kde kvůli nedostatečné šířce vozovky není možné vyhradit samostatný jízdní pruh pro cyklisty.

Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů se zavádí „Návěst doporučeného odbočení cyklistů vlevo“, která informuje cyklisty na možnost bezpečně odbočit vlevo převedením jízdního kola kolmo přes pozemní komunikaci.

Nová dodatková tabulka „Povolený směr jízdy cyklistů“ upozorňuje řidiče na to, že směrové šipky na značce vyznačují možný směr jízdy cyklistů. Taková úprava umožňuje přesunout provoz cyklistů z tzv. vnitřních pruhů do pravého jízdního pruhu, kde je jejich bezpečnost nesrovnatelně vyšší.

Další dodatková tabulka „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ usnadňuje soužití řidičů a cyklistů v provozu na pozemní komunikaci. Informuje řidiče o tom, že v jednosměrném provozu je povolena protijízda cyklistů.

Spíše informativní charakter má nově zavedená značka „Konec cyklistické trasy“, která usnadňuje cyklistům orientaci v terénu.

Nová vyhláška dále stanoví možnost vodorovného vyznačení přejezdu pro cyklisty přimknutého k přechodu pro chodce. Úpravu lze užít zejména tam, kde pozemní komunikaci dnes již kříží stezka pro chodce a cyklisty, a kde se z prostorových důvodů jeví jako neúčelné vyznačovat zvlášť přechod pro chodce a zvlášť přejezd pro cyklisty.

Sdílet:

DISKUZE - ZANECHTE NÁM VZKAZ!

Přidejte nám komentář. Budeme za něj rádi.
Váš komentář
Jméno
Jméno
Zrušit odpověď

NEJNOVĚJŠÍ Z RUBRIKY Trochu jinak


INSPIRACE OD ZNAČEK


Tern Ortlieb Brooks Burley Tubus Racktime Son Minoura Biologic Trailgator