Vznikne z dat DPNK cyklodálnice za dojížďkou do práce?


Text a foto
Nedávno jsme v článku Honzy Harudy představili způsob, jakým soutěž Do práce na kole přispívá ke zlepšení cyklistické infrastruktury ve městech a regionech, které jsou dostatečně "chytré" na to, aby se nechala poučit. Mezi takové patří třeba Šternbersko.

Nedávno jsme v článku Honzy Harudy představili způsob, jakým soutěž Do práce na kole přispívá ke zlepšení cyklistické infrastruktury ve městech a regionech, které jsou dostatečně "chytré" na to, aby se nechala poučit. Mezi takové patří třeba Šternbersko.

Mezi priority mikroregionu Šternbersko patří rozvoj cyklodopravy v regionu. Mikroregion se podílí na přípravě cyklostezek a zvyšování bezpečnosti cyklistů. Mezi Olomoucí a Šternberkem vede 16 km dlouhá cyklostezka, po které denně jezdí lidé do práce a o víkendech cykloturisté na výlety. V roce 2018 se Mikroregionu podařilo vybudovat cyklistický podjezd podél železniční trati v místě křížení stávající cyklostezky s frekventovanou silnicí. Cyklostezka byla také osazena cyklosčítači a začal sběr dat o pohybu cyklistů. Data z DPNK od spolku AutoMat plánuje Mikroregion využít jako podklady pro plánování cyklodopravy, vytipování rizikových míst a pro zjištění poptávky po cyklistické infrastruktuře. Data budou využita pro strategický rozvojový dokument Program rozvoje města Šternberka a také Strategie rozvoje cyklistické dopravy Mikroregionu Šternbersko, který se bude zpracovávat v následujících letech.

Sdílet:

DISKUZE - ZANECHTE NÁM VZKAZ!

Přidejte nám komentář. Budeme za něj rádi.
Váš komentář
Jméno
Jméno
Zrušit odpověď

NEJNOVĚJŠÍ Z RUBRIKY Ve městě


INSPIRACE OD ZNAČEK


Tern Ortlieb Brooks Burley Tubus Racktime Son Minoura Biologic Trailgator