V Kodani jezdí zdravotní sestry za pacienty na kole


Text a foto
Již několikrát jsme vás informovali o tom, jak se žije cyklistům v hlavním městě Dánska, v Kodani, které je městské cyklistice a cyklistům obecně velmi nakloněno. Cyklistickou dopravu tu využívají lidé napříč všemi profesemi, zdravotnictví nevyjímaje. Zdravotní sestry z nemocnice v jedné městské části Kodaně, ve Frederiksbergu, dokonce dojíždí na kole i ke svým pacientům. Místní nemocnice totiž takto posílá svoje ošetřovatelky k nemocným do jejich domovů, kteří jsou buď v domácí péči, anebo jsou již natolik nemohoucí, že potřebují neustálý dohled ošetřovatele, který si případně vyžádá pomoc odborné sestry. A ta přijede na kole. Tento postup byl zaveden již v roce 2005 a jak je dnes vidět nese ovoce. Nemocnice průzkumem mezi svými pacienty zjistila, že až 82 % návštěv zdravotních sester předešlo hospitalizaci pacientů. Také z finančního hlediska je tento způsob péče pro nemocnice výhodný – dle jejich výpočtu takto ušetřili cca 365 000 euro.  Také ze strany pacientů se ozývá jen chvála. Vyškolené zdravotní sestry totiž v pohodlí domova každého pacienta věnují veškerou svoji péči právě jednomu nemocnému a v případě větších obtíží dokážou díky své kvalifikaci a odbornosti rozhodnout o nutnosti případné hospitalizace. Podle posledních informací se i ostatní nemocnice v Kodani chystají zavést podobný systém fungování. Zdroj: www.copenhagenize.com

DISKUZE - ZANECHTE NÁM VZKAZ!

Přidejte nám komentář. Budeme za něj rádi.
Váš komentář
Jméno
Jméno
Zrušit odpověď

NEJNOVĚJŠÍ Z RUBRIKY Ve městě


INSPIRACE OD ZNAČEK


Tern Ortlieb Brooks Burley Tubus Racktime Son Minoura Biologic Trailgator